שתיה חמה

אמירקנו

9.00

הצגה הוספה לסלהוספה לסל

אספרסו

8.00

הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הוספה לסלהוספה לסל

נס קפה

10.00

הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הוספה לסלהוספה לסל

שוקו חם

10.00

הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הוספה לסלהוספה לסל